ساخت و ساز
_

معرفی شرکت بن دژ کاو

غیر از روش معمول پیمان احداث فعالیت های زیر هم انجام می گردد
01

پروژه ها

با توجه به توان طراحی این شرکت برخی از پروژه ها به شکل مهندسی و ساخت به این شرکت واگذار می شود.

02

پروژه های بین المللی

چندین پروژه در کربلای معلی توسط این شرکت تحویل کارفرمایان محترم شده است.

03

پیمان مدیریت

با توجه به تغییرات مداوم قیمت و بعضا نقشه ها در پروژه های خاص روش پیمان مدیریت بهترین روش برای اجرا می باشد.

04

مجری نظام مهندسی

با توجه به اینکه این شرکت رتبه یک مجری از سازمان نظام مهندسی داراست پروژه های متعددی به این شرکت بدین منظور واگذار شده است.

چرا ما؟
_

چرا انتخاب ما ؟

گروه ساختمان ها ایمنی را ارتقاء می دهد
از مطالعات نظارت بر ساخت و ساز با ریسک بالا (HRCO)، 41 توصیه برای تقویت ایمنی و نظارت بر توصیه های این فعالیت ها بوجود آمد.
  • ما تیم خلاق هستیم
  • تعهد کیفیت
  • صادقانه و قابل اعتماد
  • ما همیشه بهبود می یابیم
چرا ما ؟
_

پروژه قهوه ساختمان قهوه

دیدار با اعضای تیم و محل کار ما
از مطالعات نظارت بر ساخت و ساز با ریسک بالا (HRCO)، 41 توصیه برای تقویت ایمنی و نظارت بر توصیه های این فعالیت ها بوجود آمد. ساخت و ساز یک کسب و کار خطرناک است. کارگران باید هر گونه احتیاطی را برای محافظت از خود از خطرات کار انجام دهند. کارفرمایان طبق قانون ملزم به ارائه کارگران ساختمانی با مهار ایمنی هستند.
57سال تجربه
89+پروژه انجام شده
64kجایزه
مشتریان
_

نظرات

بررسی کنید که چرا مشتریان ما در هر پروژه ای را دوست دارند
مشتریان ما
_

مشتریان و همکاران

برخی از مشتریان و همکاران فنی مهندسی شرکت بن دژ کاو